danielle in dreamland story    
  נקודות לשיחה בעקבות קריאת הספר (יש להתאים את השאלות המנחות לרמה ההתפתחותית הספציפית של ילדיכם)
ילדים בני 3 עד 8:

איזו דמות הכי אהבת בספר?
על מה הסיפור?
ממה פוחדת דניאל?
מה מפחיד אותך לפעמים לפני השינה?
מה את חושבת קורה מסביבך בחדר בזמן שאת ישנה?
על מה אתה אוהב לחלום?
יש לך לפעמים חלומות מפחידים? ספרי לי על חלום אחד שכזה.

ילדים בני 8 עד 12: (אפשר להשתמש בחלק מהשאלות הקודמות. אך אם הכוונה בסיפור היא לתת ביטחון לילדים צעירים שכלום לא ישתנה לכשיתעוררו מהשינה, עם ילדים מבוגרים יותר ההכוונה היא הפוכה – על איך העולם כן משתנה ללא הפסקה.)
על מה הסיפור?
ממה פוחדת דניאל?
מה מפחיד אותך לפעמים לפני השינה?
מה את חושבת קורה מסביבך בחדר בזמן שאת ישנה?
האם הכל באמת נשאר כפי שהיה לכשמתעוררים?
על מה אתה אוהב לחלום?


   © 2006-7 Ronen Divon. All Rights Reserved.